środa, 25 maja 2016

Konstrukcja sztachetki plastikowe na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz wyjątkowych przypadków.

Budowa plotki z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki Winylowe na plot i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji a także proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji sztachetki z PCV na plot i bramkę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak planowane sztachetki Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy projektowane ploty z plastiku na plot i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz